Stowarzyszenie pomagające potrzebującym
1% podatku dochodowego
1% podatku dochodowego

1% podatku dochodowego

W rządowych wykazach, dostępnych m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, znaleźć możemy spis Organizacji Pożytku Publicznego. Są to różnego rodzaju fundacje i stowarzyszenia, na działalność których możemy przeznaczyć 1% swojego podatku dochodowego. Jest to bardzo proste do zrobienia i nie wymaga z naszej strony większego zaangażowania. Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym zaznaczyć odpowiednie pole i wskazać numer KRS oraz nazwę organizacji. Resztę formalności dopełni za nas urząd skarbowy – przekaże odpowiednią kwotę na konto wybranej przez nas fundacji. Jest to bardzo prosty sposób na to, by pomóc instytucji zajmującej się na co dzień niesieniem pomocy albo konkretnej osobie pozostającej pod opieką takiej organizacji.
W formularzu podatkowym możemy bowiem szczegółowo wskazać na jaki cel mają być przeznaczone pieniądze. Oznacza to możliwość wpisania danych konkretnej osoby. Wiele fundacji zajmujących się pomaganiem potrzebującym ludziom, na swoich stronach internetowych zamieszcza informacje o tym, w jaki sposób wskazać konkretny cel. Przeważnie wystarczy podać imię i nazwisko osoby pozostającej pod opieką fundacji.