Stowarzyszenie pomagające potrzebującym
Organizacje niosące pomoc
Organizacje niosące pomoc

Organizacje niosące pomoc

W życiu zdarza się wiele takich sytuacji, w których człowiek nie jest w stanie sam sobie pomóc. Na pomoc takim osobom przychodzą różnego rodzaju organizacje non profit. Pomagają one przede wszystkim osobom cierpiącym na różne przewlekłe choroby, czy też niepełnosprawnym, dla których codzienne życie jest wyzwaniem. Znajdziemy jednak także organizacje pomagające zwierzętom. Oprócz tego istnieje wiele fundacji zajmujących się edukacją czy kulturą, a także takich pomagających osobom bezrobotnym. Oprócz tego są stowarzyszenia wspierające osoby, które znalazły się w wyjątkowej dla siebie sytuacji.
Wśród nich wymienić należy te pomagające rodzinom osób zaginionych albo osobom uzależnionym.