Stowarzyszenie pomagające potrzebującym
Metody ograniczania ludzkiej ekspansji
Metody ograniczania ludzkiej ekspansji

Metody ograniczania ludzkiej ekspansji

Ludzie mają popęd zdobywców, jednakże za niebawem nie będzie czego zdobywać. Każda kolejna zdobycz to przegrana środowiska, a co za tym idzie – upadek ekologii. Musimy zastanowić się nad metodami alternatywnymi, dzięki czemu energia zdobywców zostałaby skierowana do wnętrza człowieka. Jakie to mogą być metody? Skorzystajmy z obecnej techniki, by sobie trochę pomóc. Z jednej strony możemy zainspirować się dokonaniami Wschodu i uspokoić się dzięki medytacji, bądź dalej zdobywać świat – ale już wirtualny. Świat wirtualny i gry są świetnym sposobem właśnie na rozładowanie tkwiących w nas emocji. To właśnie na świecie wirtualnym i obecnych w nim postaciach możemy bowiem wyżyć całą swoją agresję.

Dzięki działaniu komputerów zło tkwiące w człowieku może po prostu zniknąć. Dopóki jego agresja nie spadnie do normalnego poziomu, dopóty będzie się on znajdował w wirtualnej rzeczywistości. Z chwilą, w której byłby on już bezpieczny dla siebie i otoczenia, będzie mógł wyjść do świata realnego. I dołączyć do tego psychoterapię.