Stowarzyszenie pomagające potrzebującym
Co przeszkadza społeczeństwu ekologicznemu?
Co przeszkadza społeczeństwu ekologicznemu?

Co przeszkadza społeczeństwu ekologicznemu?

Ideologia społeczeństwa ekologicznego jest z gruntu dobra, jednakże są pewne warunki i przeszkody, które znacznie utrudniają wprowadzenie go w życie. Jest to bardzo trudne, jako że tak naprawdę niedawno odeszła od nas ideologia komunizmu, którą wszyscy jesteśmy obecnie przesiąknięci. Sama ideologia była bardzo ponura – dlatego mamy nadzieję, że wraz z czasem w którym odejdą wszystkie osoby propagujące taki właśnie stan rzeczy, będzie możliwe wprowadzenie czegoś nowego. Z czym bowiem możemy utożsamiać komunizm? Przede wszystkim jest to ustrój dla drapieżników. Ich zadaniem jest eksploatacja i podział terenów łowieckich.

Przez to nie rozwija się nic, a jedynie zdolność przetrwania. Ile ma to wspólnego z ekologią? Tak naprawdę nic. Musimy również zrozumieć, że społeczeństwo ekologiczne owszem, będzie mogło powstać, ale dopiero wówczas gdy zostaną zaspokojone wszystkie jego potrzeby podstawowe. Tylko wtedy będziemy w stanie zająć się tym co wyższe i duchowe – będziemy chcieli utworzyć pewne wartości oraz wyrazić swoją duchowość, nadać wszystkiemu sens.