Stowarzyszenie pomagające potrzebującym
Jak wprowadzić myślenie ekologiczne?
Jak wprowadzić myślenie ekologiczne?

Jak wprowadzić myślenie ekologiczne?

Wielu z nas ma takie podejście, że światopogląd ekologiczny jest z góry dość naiwny i nastawiamy się na jego upadek. A może nie jest aż tak źle? Pomyślmy bardziej zadaniowo. Czy jest sposób, w jaki filozofia ekologiczna miałaby spełnić swoje podstawowe zadania? Jej główną misją jest to, by mit ekologiczny wprowadzić do świadomości społecznej. Samo się to nie zrobi. Jednocześnie musimy sprawić, by mit ten prócz poznania stał się również treścią życia każdego z nas.

Jest to wszystko możliwe, o ile stworzymy społeczeństwo ekologiczne. Najważniejsze, by już na samym początku ludzkiej egzystencji każdy z nas przyswajał sobie wartości ekologiczne. Nie mogą być one wymuszone – muszą tkwić w każdym z nas na poziomie głębokim lub póświadomym. Dlatego postarajmy się przekazywać pewne wartości. Muszą powstać organizacje, które w światłym duchu będą edukować młodsze pokolenia i wprowadzać światopogląd ekologiczny. Jako, że ludzie są poniekąd barbarzyńcami – muszą nauczyć się bronić przed pokusami niszczenia świata dookoła.