Stowarzyszenie pomagające potrzebującym
Czym jest segregacja śmieci?
Czym jest segregacja śmieci?

Czym jest segregacja śmieci?

Segregowanie śmieci jest od tej pory naszym obowiązkiem. Warto się w takim razie w ogóle zapoznać, na czym to polega. Przede wszystkim musimy śmieci komunalne dzielić i wrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników. W jaki sposób są one podzielone? W każdym z pojemników magazynuje się jeden rodzaj materiałów, z którego dane śmieci zostały wykonane. Może być to na przykład papier, szkoło czy metal.

Niektórą segregację nazywamy segregacją u źródła – jest to określenie specjalnie stworzone dla segregacji w gospodarstwach domowych. Dzięki segregacji wiele zyskujemy – przede wszystkim możemy ograniczyć ilość śmieci, która na późniejszym etapie ulegnie utylizacji (czyli składowania). Niektóre bowiem odpady możemy przeznaczyć do przetworzenia i recyklingu. Dzięki temu, z uzyskanych w ten sposób materiałów, możemy po o wiele mniejszych dla środowiska kosztach wyprodukować nowe rzeczy. Jest to opłacalne ekologicznie – nie składujemy ton odpadów na wysypiskach, jak i ekonomiczne – znacznie mniej wydajemy na produkcję tego samego.