Stowarzyszenie pomagające potrzebującym
Formy zbiórki pieniędzy
Formy zbiórki pieniędzy

Formy zbiórki pieniędzy

Wiele fundacji jest w stanie istnieć i działać tylko dzięki pieniądzom od darczyńców. Wśród nich znajdują się liczni sponsorzy, ale też osoby prywatne. Oprócz tego stowarzyszenia te muszą podejmować różne dodatkowe działania, aby znaleźć środki na swoje cele. Z tego powodu często organizowane są aukcje i kiermasze charytatywne. Na tego typu imprezach można kupić przedmioty podarowane fundacji przez różnych twórców, artystów albo znane osoby. Oprócz tego często organizowane są koncerty i bale charytatywne, podczas których zbierane są pieniądze od uczestników.
Na takich koncertach, balach czy kiermaszach możliwość zaprezentowania się mają też sponsorzy – jest to dodatkowy sposób na pozyskanie środków przez fundacje. Wiele organizacji non profit korzysta z jeszcze innych form zbierania pieniędzy. Niektóre umożliwiają wysłanie SMS-a, z którego dochód zostanie przeznaczony na działalność organizacji albo pomoc konkretnej osobie. Inne zbierają konkretne przedmioty: ubrania, lekarstwa czy żywność, dzięki którym będą mogli zapewnić pomoc swoim podopiecznym. W zasadzie w każdym przypadku możliwe jest dokonanie przelewu na konto fundacji, każda z nich ucieszy się z dodatkowych środków, które na pewno się nie zmarnują.