Stowarzyszenie pomagające potrzebującym
Działalnosc edukacyjna fundacji
Działalnosc edukacyjna fundacji

Działalnosc edukacyjna fundacji

Wśród organizacji non profit wiele jest różnego rodzaju fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność edukacyjną. Wiele z nich organizuje różnego rodzaju kursy dla dzieci i młodzieży pomagające im w nauce albo pozwalające na zdobycie dodatkowych umiejętności czy poszerzenie swojej wiedzy. Wiele jest także organizacji zajmujących się pomaganiem osobom dorosłym. Znajdziemy tutaj takie, które wspierają aktywność zawodową poprzez organizację różnego rodzaju kursów i szkoleń zwiększających kwalifikacje zawodowe pracowników.
Są też takie, które pomagają powrócić na rynek pracy osobom nieaktywnym zawodowo przez długi okres czasu. Znajdziemy tutaj m.in. organizacje zapewniające szkolenia i niezbędne wsparcie kobietom wracającym do pracy po urodzeniu dzieci. Są też takie, które straciły pracę tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Wiele osób znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych i na różnym etapie kariery zawodowej może skorzystać z pomocy tego typu organizacji zajmujących się najogólniej mówiąc edukacją.