Stowarzyszenie pomagające potrzebującym
Obowiązek sortowania śmieci
Obowiązek sortowania śmieci

Obowiązek sortowania śmieci

Unia Europejska nałożyła na każde ze swoich państw członkowskich obowiązek segregacji odpadów. Dlaczego? Przede wszystkim po to, by ludzie zrozumieli, że właśnie dzięki temu znacznie ułatwiona jest utylizacja oraz odzysk śmieci. Jest to potrzebne pod wieloma względami, z tego najważniejsze to ekologiczny oraz ekonomiczny. Państwo, które nie jest w stanie zagospodarować swoich odpadów, z całą pewnością nie cechuje się szczególną oszczędnością. Poza tym, to właśnie odpady są największym problemem dla naszego środowiska – dzieje się tak zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Tony śmieci zalegają na wysypiskach i nikt nic z nimi nie robi.

Przyjrzyjmy się statystykom: 124 miliony ton to odpady przemysłowe, 11 milionów ton to odpady komunalne. A zatem jeden Polak co roku wytwarza całe 300 kg śmieci. Odpady te mogą być naprawdę różne, przez co dzielimy je na kilka kategorii. Mogą to być odpady przemysłowe (związane z produkcją firm), komunalne (czyli nasze swojskie, domowe) oraz niebezpieczne.