Stowarzyszenie pomagające potrzebującym
Czy akcje społeczne mają sens? Czego brakuje aby były bardziej skuteczne?
Czy akcje społeczne mają sens? Czego brakuje aby były bardziej skuteczne?

Czy akcje społeczne mają sens? Czego brakuje aby były bardziej skuteczne?

Wydaje się, że akcje społeczne są zdecydowanie za mało popularne, nie docierają do potencjalnych darczyńców żadne informacje na temat ich organizacji. Niezbędna jest odpowiednia promocja, a nie pojawienie się wolontariuszy na kilka godzin, w jednym z największych supermarketów, nie mamy również odpowiedniego przekonania co do tego, gdzie trafią nasze dary.

Trzeba w pierwszej kolejności zwiększyć zakres działania, tutaj odegra to diametralne znaczenie, na swój sposób także promować na wszelki wskazany sposób. Zaangażować również same osoby, które takiej pomocy oczekują, nie może być tak, że wszystko zostanie zrobione za nich, a wszystkie organizacje powinny dodatkowo rozliczać się nie tylko z pieniędzy, ale również z wszystkiego o zdążyły uzyskać. Niestety osoby sprzedające krzyżówki, i informujące nas o wsparciu jakie udzielamy konkretnej osobie, nie do końca mówią nam prawdę, to tylko jedne z wielu przykładów, które obrazują, iż nie wszystkie fundacje, działają wedle swoistej idei, lecz starają się dodatkowo na tym skorzystać.
Artykuł dzięki: