Stowarzyszenie pomagające potrzebującym
Wolontariat
Wolontariat

Wolontariat

Wolontariat to jedna z form zatrudnienia, jednak bardzo szczególna. Opiera się bowiem na wykonywaniu konkretnej pracy zupełnie za darmo, bez otrzymywania z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia. Wolontariat jest możliwy w wielu fundacjach i stowarzyszeniach posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego, ale i nie tylko w nich. Wszystkie inne tego typu instytucje, które w statucie mają pomoc potrzebującym, mogą korzystać z pracy osób zatrudnionych na podstawie umowy o wolontariacie. Wolontariusze często zatrudniają się w takich stowarzyszeniach, żeby zdobyć doświadczenie potrzebne im w życiu zawodowym. Wolontariatem często też zajmują się młodzi ludzie chcący w jakiś sposób pożytecznie wykorzystać swój wolny czas i umiejętności.
Później, gdy życie zawodowe i rodzinne pochłania znaczną część tygodnia, trudno jest wygospodarować choćby chwilę na pracę w fundacji. Z tego powodu wśród wolontariuszy jest dużo młodych osób. Dzięki takiej pracy są one w stanie połączyć chęć pomagania innym z możliwością zdobycia doświadczenia zawodowego.