Stowarzyszenie pomagające potrzebującym
Fundacje a sztuka
Fundacje a sztuka

Fundacje a sztuka

Fundacja każdemu kojarzy się z organizacją zajmującą się pomaganiem innym ludziom, w szczególności chorym lub niepełnosprawnym. Istnieje jednak wiele różnego rodzaju stowarzyszeń zajmujących się zupełnie czymś innym – aczkolwiek zawsze to są działania mające nieść pomoc bezinteresownie. Są też fundacje zajmujące się, najogólniej mówiąc, promocją sztuki. Wśród nich znajdziemy takie, które sprawują nadzór nad dziełami sztuki.
Są też organizacje organizujące wystawy czy inne imprezy mające za zadanie promować jakieś dziedziny sztuki albo konkretnych artystów. Znajdziemy też wiele stowarzyszeń zajmujących się organizowaniem pomocy dla konkretnych artystów albo obiektów kulturalnych. Wiele muzeów jest wspieranych przez liczne fundacje, dzięki czemu mogą organizować wystawy. Są też fundacje, które samodzielnie zajmują się organizacją wystaw czy pokazów – wspierając w ten sposób rozwój kultury i sztuki, a także różnych artystów. Działania poszczególnych stowarzyszeń zależą od tego, co mają one wpisane w swoim statucie, który to reguluje ich działalność.

Zobacz stronę autora: https://www.kei.pl/