Stowarzyszenie pomagające potrzebującym
Na jakiej podstawie dziala fundacja ?
Na jakiej podstawie dziala fundacja ?

Na jakiej podstawie dziala fundacja ?

Aby możliwe było założenie fundacji musi znaleźć się osoba albo firma, która przeznaczy na ten cel jakieś pieniądze. Ponadto fundacje mogą być zakładane tylko w przypadku służenia dobru publicznemu. Chęć niesienia pomocy jednej konkretnej osobie, z prawnego punktu widzenia nie daje możliwości założenia fundacji.
Fundacja musi mieć bowiem odgórnie założony cel, który zostaje wpisany do jej statutu. Może ona podejmować tylko i wyłącznie działania zmierzające do realizacji tego celu. Konkretna fundacja nie może nieść pomocy w obszarach, które nie zostały ujęte w jej statucie. Zanim organizacja taka zacznie działać, musi zostać wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Dopiero dopełnienie tej formalności daje możliwość rozpoczęcia pracy.
Trzeba pamiętać o tym, że za rejestrację w KRS trzeba zapłacić określoną kwotę. Założenie fundacji wiąże się z koniecznością sporządzenia stosownego aktu przez notariusza i za tą czynność również trzeba zapłacić. Założycielami fundacji mogą być zarówno osoby fizyczne jak i jednostki prawne, czyli na przykład: prywatne firmy, uczelnie czy inne instytucje.