Stowarzyszenie pomagające potrzebującym
Fundacje zajmujące sie zwierzętami
Fundacje zajmujące sie zwierzętami

Fundacje zajmujące sie zwierzętami

W naszym kraju wiele jest zwierząt potrzebujących różnego rodzaju pomocy. Mowa tu głównie o bezdomnych psach i kotach, ale także dzikich mieszkańcach lasu. Dzięki działalności wielu fundacji mają one zapewnione podstawowe środki do życia albo możliwość dojścia do zdrowia. Część stowarzyszeń zajmuje się prowadzeniem schronisk dla bezdomnych psów, część zapewnia tym już istniejącym placówkom niezbędną pomoc w różnym zakresie. Fundacje wspierają wiele schronisk finansowo, zapewniają pożywienie dla zwierząt, ale także lekarstwa i środki czystości.
Są też schroniska, które korzystają z pomocy wolontariuszy w opiece nad zwierzętami. Istnieją też organizacje zajmujące się dzikimi zwierzętami. Zajmują się przeważnie zapewnieniem stosownej opieki chorym zwierzętom, pomagając im dojść do zdrowia i powrócić do życia w naturalnym środowisku.