Stowarzyszenie pomagające potrzebującym
Co to jest OPP
Co to jest OPP

Co to jest OPP

OPP to skrót oznaczający Organizację Pożytku Publicznego. Zalicza się tutaj wszystkie fundacje i stowarzyszenia działające w jakimś szczytnym celu. Organizacją Pożytku Publicznego może zostać każda fundacja, stowarzyszenie czy instytucja posiadająca w swoim statucie niesienie pomocy potrzebującym. Organizacje takie różnią się od wszystkich pozostałych tym, że są uprawnione do otrzymania 1% podatku. Wszystkie osoby fizyczne podlegające obowiązkowi podatkowemu w Polsce mogą przekazać 1% ze swojego podatku na taką organizację.
Dzięki temu fundacje takie mogą liczyć na dość znaczące wsparcie finansowe. Ważne jest tutaj jednak to, by jak największe grono odbiorców poinformować o tym, że dane stowarzyszenie czy fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego. Każdy podatnik rozliczający swój PIT w danym roku podatkowym może przekazać określoną sumę pieniędzy na jedną organizację.