Stowarzyszenie pomagające potrzebującym
Fundacje i stowarzyszenia
Fundacje i stowarzyszenia

Fundacje i stowarzyszenia

W Polsce działa wiele różnego rodzaju fundacji i stowarzyszeń zajmujących się niesieniem pomocy. Przeważnie jest to pomaganie chorym lub niepełnosprawnym ludziom. Są jednak i fundacje zajmujące się pomaganiem zwierzętom albo takie, które w statucie mają określony zupełnie inny cel. Niezależnie od powyższego wszystkie zajmują się organizowaniem różnych form pomocy i z założenia nie są to organizacje działające w celach komercyjnych. Wszystkie pieniądze muszą przekazywać na konkretne cele. Nie oznacza to jednak, że osoby pracujące w takich instytucjach robią to za darmo. Fundacje takie opierają się w głównej mierze na wolontariacie, ale nie mogłyby istnieć bez pracowników zatrudnionych w nich na stałe.
O ile wolontariusze pracują za darmo, o tyle pracownicy zatrudnieni w fundacji na podstawie innych umów, zarabiają normalne pieniądze. W Polsce uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego jest ponad 8000 różnego rodzaju organizacji. Oprócz tego działa wiele tego typu instytucji nie mających statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Pokazuje to na jak dużą skalę działają takie stowarzyszenia i jak duża musi być skala pomocy przez nie niesionej.